NETWORKER NEDİR? KİMLERE NETWORKER DENİR?

Doğrudan satış sistemi olanaklarının geliştirilmiş haline Network Marketing denilmektedir. Doğrudan satış, bir mal veya hizmetin tüketicilerle yüz yüze gelerek ya da çeşitli mekanlarda bir araya gelerek tanıtılması ve satılmasıdır. Bu sistem içerisinde yer alan kişiler, herhangi bir şirketin ürün veya hizmetini kullanmaya başlar ve kullanım sonrasında da kendi deneyimlerinden yola çıkarak satış yaparlar ve şirketlerden komisyon alırlar. Bu kişiler böylelikle şirketin satış sorumlusu olarak faaliyet göstermeye başlarlar. Kendi çevrelerine kullandıkları ürünleri tanıtarak, başkalarının da satış yapısına katılmalarına olanak sağlarlar. Katılan her kişi üzerinden, şirketin belirlediği bir oranda komisyon kazanmaya devam ederler.

Günümüzde sıkça duymaya başladığımız Network Marketing beraberinde Networker ve Networking gibi kavramları da getirdi. Adını şimdiden geleceğin meslekleri arasına yazdıran Networker’ın detaylarını sizler için inceledik. 

Networker nedir?

Networker, bir şirket ile şimdiki veya potansiyel kitlesi arasında bir köprü görevi görür. Şirketin başarısını sağlamak için iyi ilk izlenimler ve kalıcı bağlantılar kurmaya çalışırken ön saflarda çalışırlar. Bir Networker’ın asıl işi, şirketi çeşitli çevrimiçi ve çevrimdışı kanallarda temsil eden ve düzenli olarak insanlarla etkileşime giren, şirketin kamu imajı olmaktır.

Networker’ın temel amaçlarından biri, bir şirket için marka bilinirliği oluşturmaktır. Ağ, bir markanın potansiyel müşterilerini karşılayabileceği bir platformdur. İnsanlar bir şirketin teklifini ve kültürünü tanıdıklarında, şirket hakkında ilk kararlarını verebilirler. Bu kararın olumlu olmasını sağlamak Networker’ın görevidir. Bunu başarmanın yaygın bir yöntemi, ürün veya hizmet, çalışanlar ve şirket hedefleriyle eksiksiz bir şirket genel bakışını ileten video hazırlamaktır.

Networking nedir?

Networking en başta bir kişiden diğer bir kişiye bilgi, fikir ve bağlantı taşımaktır. Kişileri tanıştırarak bağlantılar oluşturabilmektir. Bunu yaparken hem herhangi bir çıkar olmadan ilişki kurulabilir ve daha sonra bu ilişki ve iletişim geliştirilerek canlı tutulur; hem de başkalarına yardımcı olunur. Ayrıca gerçekten yardıma ihtiyaç duyulduğunda yardım alabileceğiniz kişilere de ulaşabilmektir. Networking az çabayla çok şey yapabilmektir.

Scroll to top