SATIŞTA MOTİVASYONUN GÜCÜ

Satış, diğer işler ile kıyaslandığında daha farklı boyutları olan ve motivasyonun yüksek düzeyde olmasını gerektiren bir sektör olarak karşımıza çıkmaktadır. Satış sırasında satışı gerçekleştirenler, sahip oldukları enerji ve isteği müşteriye aktarmalı ve bununla birlikte karşılıklı güven, umut ve başarılı bir iletişim oluşturulmalıdır. Satışı gerçekleştiren kişinin bunu bir yaşam tarzı olarak benimsemesi ve her zaman satışa hazır olması gerekmektedir. Ayrıca satış sektöründe çalışanlar, hem sağlık açısından hem de ruhen kendini dinç ve güçlü hissetmelidir.

Bir satıcı bu motivasyonu nasıl elde edebilir?

Satıcının belirli bir yaşam tarzı olmalı ve her an tetikte olmalı. Her zaman manevi açıdan ve ruhen kendini iyi hissetmeli. Satıcının hitabeti iyi olmalı ve satış esnasında bunu ortaya koyabilmeli. Aynı zamanda bir satıcı genel kültürünü geliştirmeli ve birçok konuda fikir sahibi olmalıdır. Ne kadar çok konuda bilgi sahibi olursa güven ve enerjiye de sahip olur. Edinilen özgüven sonucu karşı tarafla arasında bir güven köprüsü kurulur. Özgüven kazanmak için entelektüel seviyenin de yüksek olması gerekir.

Unutmayın ki bir insanın satıştan ve satıcı olmasından kaçınmasının sebebi genellikle tembellik, reddedilme ve başarısızlık korkusu gibi kavramlardır.

Kendimizi çok iyi bir şekilde donatıp, karşımızdaki insanın bize yönlendireceği her yoldan kolaylıkla çıkıp, onu kendi istediğimiz yola yönlendirerek satışı bitirmeliyiz.

Satış yönetiminde motivasyon konusunu özetleyerek ele alırsak, genelde satış ekiplerini motive eden faktörleri şu şekilde de sıralayabiliriz:

  • Başarı ihtiyacı,
  • Dürüst, adil, teşvik edici ücretlendirme (maaş, prim vb.) sistemi,
  • Liderlik anlayışını benimseyen ve kişileri geliştiren yönetim

Bütün bunların yanı sıra denenmiş ve sonuç alınmış başka uygulamalar da söz konusu. Hiç şüphesiz, iş hayatının en önemli unsurlarından biri hem içinde bulunduğunuz ekibin hem de kendinizin iyi motive olmasıdır.

Çoğu yönetici bunu bilmesine rağmen işin daha çok teknik kısmıyla uğraşır ve günün sonunda yöneticilerine aktaracağı rapora önem verir. Çalışanların kendilerini rahat bir iş ortamında bulmaları ve beklenen iş sonuçlarına ulaşmaları için yöneticilerin bu işe daha fazla kafa yormaları gereklidir.

 

Scroll to top